پرسود ترین استراتژی های ترید

چگونه می توان روند را آنالیز کرد ؟ (نحوه تجزیه و تحلیل روند بازار)

تحلیل روند چیست؟ تحلیل روند مفهومی از تجزیه و تحلیل فنی است که توسط معامله گران برای پیش بینی نوسانات قیمت آینده یک ابزار بر اساس داده های گذشته استفاده می شود. تجزیه و تحلیل روند بر اساس یکی از ارکان تجزیه و تحلیل فنی است: تاریخ تکرار می شود. با تجزیه و تحلیل روند ، ما سعی می کنیم حرکت های...

Easysoftonic